Servisler - Risk Danışmanlığı

Genel Mudur - Spencer Clark C.Eng C.MarEng B.Eng (Hons) MRINA MIMarEST

Risk danışmanlığı konusundaki vizyonumuz tarafların tam bir felsefi uzlaşma içerisinde olması görüşüne dayanmaktadır.

Tehlike riskinin asgariye indirilebilmesi için politika üreten ve sigorta aracısı arasında tam bir iş birliği öngörmekteyiz.

Hedefimiz:

  • Belirsizliği Azaltmak
  • Patlamaları Tanımlamak
  • Önerileri Kabul Etmek
  • Planlamaya Yardımcı Olmak

Kontakt: spencer.clark@concordiaconsultancy.com

Contact Us

If you would like to know more about Concordia Consultancy Ltd or if you have any queries or comments please contact us.

Get in touch
Concordia Consultancy Ltd © 2012   Website by Avenue Digital