Witamy w Concordia Consultancy

Concordia oferuje szereg usług dla Ubezpieczycieli, Agentów Ubezpieczeniowych Towrzystwa Lloyds’a, Reasekuratorów, Brokerów, Menadżerów Ryzyka i innych przedstawicieli profesji prawniczych.

Chartered Loss Adjusters

Licencjonowani Rzeczoznawcy Ubezpieczeniowi

Concordia oferuje szereg usług w zakresie rzeczoznawstwa ubezpieczeniowego będących w zgodzie z etycznymi i profesjonalnymi wytycznymi zawartymi w Royal Charter of the Chartered Institute of Loss Adjusters, UK (Królewska Karta Licencjonowanych Rzeczoznawców Ubezpieczeniowych w Wielkiej Brytanii).

  polish_findoutmore
 
Dispute Resolution

Rozwiązywanie Sporów

Concordia świadczy usługi takie jak orzeczenia biegłych, analiza negocjacji, mediacja oraz pomoc w rozstrzyganiu sporów na drodze postępowania sądowego lub arbitrażowego.

  polish_findoutmore
     
Compliance

Compliance

Concordia świadczy usługi compliance w zakresie obejmującym przegląd i rewizję skarg i roszczeń w stosunku do ubezpieczycieli i cedentów, usprawnienia procesów sądowych oraz ich ocenę.

 
  polish_findoutmore
 
Risk Consultancy

Doradztwo w zakresie Finansowania Ryzyka 

Nasze podejście do doradztwa
w zakresie ryzyka zbudowane jest na zasadzie zgody pomiędzy stronami. Concordia zachęca do jak najszerszej współpracy pomiędzy posiadaczem polisy i brokerem ubezpieczeniowym w celu zminimalizowania strat wynikających z zagrożeń, na wypadek których dana osoba jest ubezpieczona. 

  polish_findoutmore


Call us on 00 44 207 623 8461

Contact Us

If you would like to know more about Concordia Consultancy Ltd or if you have any queries or comments please contact us.

Get in touch
See all news

Latest News

January 2024
RISK issues in 2024

The Institute of Risk Management asked Paul May to identify and share some thoughts and questions regarding key RISK issues in 2024.
>> Click for details

December 2023
Paul May suggests that Lloyds Names could be more proactive

“How Lloyd’s Names can encourage their Underwriters to be more fully prepared to react to chaos and unpredictability”
>> Click for details

June 2023
Concordia Loss Adjusting Workshop with HSF


>> Click for details

Concordia Consultancy Ltd © 2012
Website T's &' C's   |    Concordia Consultancy T's & C's   |    Privacy Policy   |    Sitemap   |    Accessibility   |    Print Page