Witamy w Concordia Consultancy

Concordia oferuje szereg usług dla Ubezpieczycieli, Agentów Ubezpieczeniowych Towrzystwa Lloyds’a, Reasekuratorów, Brokerów, Menadżerów Ryzyka i innych przedstawicieli profesji prawniczych.

Chartered Loss Adjusters

Licencjonowani Rzeczoznawcy Ubezpieczeniowi

Concordia oferuje szereg usług w zakresie rzeczoznawstwa ubezpieczeniowego będących w zgodzie z etycznymi i profesjonalnymi wytycznymi zawartymi w Royal Charter of the Chartered Institute of Loss Adjusters, UK (Królewska Karta Licencjonowanych Rzeczoznawców Ubezpieczeniowych w Wielkiej Brytanii).

  polish_findoutmore
 
Dispute Resolution

Rozwiązywanie Sporów

Concordia świadczy usługi takie jak orzeczenia biegłych, analiza negocjacji, mediacja oraz pomoc w rozstrzyganiu sporów na drodze postępowania sądowego lub arbitrażowego.

  polish_findoutmore
     
Compliance

Compliance

Concordia świadczy usługi compliance w zakresie obejmującym przegląd i rewizję skarg i roszczeń w stosunku do ubezpieczycieli i cedentów, usprawnienia procesów sądowych oraz ich ocenę.

 
  polish_findoutmore
 
Risk Consultancy

Doradztwo w zakresie Finansowania Ryzyka 

Nasze podejście do doradztwa
w zakresie ryzyka zbudowane jest na zasadzie zgody pomiędzy stronami. Concordia zachęca do jak najszerszej współpracy pomiędzy posiadaczem polisy i brokerem ubezpieczeniowym w celu zminimalizowania strat wynikających z zagrożeń, na wypadek których dana osoba jest ubezpieczona. 

  polish_findoutmore


Call us on 00 44 207 623 8461
Concordia Consultancy Ltd © 2009   Website by Avenue Digital