Rozwiązywania Sporów

Dyrektor Zarządzający - Paul May LLB (Hons), MBA, FCII, FCILA, AdipC, DipAIS, MCIArb, FIRM, FCMI, MAE, FUEDI-ELAE, AMIMC, FinstD, FIFAA 

Współczesne środowisko prawnicze wymaga od stron umiejętności rozwiązywania sporów na drodze innej niż pozwy sądowe. Jednakże, droga sądowa nie może być całkowicie unikniona, szczególnie jeśli zachowane maja być ramy czasowe.

Concordia Legal oferuje szereg usług związanych z rozwiązywaniem sporów:

  • Powoływanie Biegłych
  • Mediację
  • Arbitraż
  • Wyznaczenie ekspertów
  • Orzeczenia
  • Wsparcie w czasie postępowań sądowych
     

Concordia ma duże doświadczenie w udzielaniu pomocy w przypadku sporów i przygotowywaniu strategii dalszego działania. Posiadamy bezpośrednie kontakty z adwokatami i innymi przedstawicielami zawodów prawniczych takimi jak radcy prawni czy notariusze . Ułatwia to w znacznym stopniu postępowanie sadowe oraz rozwiązywanie sporów innymi sposobami. 

Kontakt:

paul.may@concordiaconsultancy.com

Contact Us

If you would like to know more about Concordia Consultancy Ltd or if you have any queries or comments please contact us.

Get in touch
Concordia Consultancy Ltd © 2009   Website by Avenue Digital