Licencjonowani Rzeczoznawcy Ubezpieczeniowi

Dyrektor Zarządzający  - Spencer Clark MSc, C.Eng C.MarEng B.Eng (Hons) MRINA MIMarEST

Concordia oferuje szereg usług w zakresie rzeczoznawstwa ubezpieczeniowego, będących w zgodzie z etycznymi i profesjonalnymi wytycznymi zawartymi w Royal Charter of the Chartered Institute of Loss Adjusters, UK (Królewska Karta Licencjonowanych Rzeczoznawców Ubezpieczeniowych w Wielkiej Brytanii).

Nasza firma uznaje za niezwykle ważną zasadę bezstronności. Concordia ma wszechstronne doświadczenie w doradztwie w sprawach skomplikowanych roszczeń, szczególnie tych dotyczących spraw międzynarodowych.

Concordia dodaje wartość do produktu Ubezpieczyciela poprzez wykorzystanie ankiet i badań, umiejętność zarządzania projektami oraz zastosowaniem technik, które określone są w:
 

Concordia Protocol i Concordia Advantage
 

Dzięki szerokiemu obszarowi geograficznemu, w którym działamy oraz specjalistycznych kontaktach, które posiadamy, jesteśmy w stanie wykorzystać odpowiednie środki w celu uzyskania obszernych i dokładnych informacji dotyczących poniższych pytań związanych z roszczeniami:

 • Czy uznanie szkody jest zasadne na podstawie polisy?
 • Jeśli tak, jakie odszkodowanie należy się poszkodowanemu?
 • Czy jakakolwiek inna strona jest odpowiedzialna za koszty poniesione przez ubezpieczonego i ubezpieczycieli?

Concordia zakłada, że wypadek prowadzący do szkody wywołuje spory problem dla Ubezpieczonego. Polityka ‘’nie – konfrontacyjności’’, którą się kierujemy jest częścią naszej filozofii  jak najszybszej pomocy stronom w dojściu do porozumienia.

Concordia ma duże doświadczenie we współpracy z handlowymi, przemysłowymi i profesjonalnymi oraz indywidualnymi posiadaczami polis a także sporą praktykę w sprawach związanych z roszczeniami wynikającymi ze skutków katastrof lotniczych. Firma udziela wsparcia dla Ubezpieczonych oferując usługi w pełni zorganizowanej i wyposażonej grupy pomocowej.

Nasza firma rozpatruje międzynarodowe roszczenia w następujących dziedzinach:

Szkoda w Mieniu:
 • Pożary i eksplozje
 • Terroryzm
 • Huragan
 • Kradzieże i włamania
 • Gotówka i Biżuteria
 • Budownictwo
 • Instytucje Finansowe
   
Energetyka:
 • Lądowa 
 • Morska, obejmująca podwodne technologie, jednostki pływające do wydobycia, składowania i przeładunku oraz inne instalacje pływające
 • Procesy petrochemiczne
 • Technologie energii odnawialnej, w tym energia wiatru i energia pływów morskich
 • Podnośniki, rurociągi
 • CAR/BAR/EAR
 • Programy operacyjne
 • Operatorzy, wspólnicy, przedsiębiorstwa państwowe, kontrahenci, firmy ubezpieczeniowe typu ‘’captive’’
 • Postępowania w sprawach nieudanych usług spawalniczych i korozji
   
Straty finansowe:
 • Przerwy w podstawowej działalności przedsiębiorstwa / utrata zysków
 • Audyt śledczy
 • Utrata dochodów
 • Dodatkowe wydatki
 • Gwarancja lojalności
 • Polisa ubezpieczenia wszystkich ryzyk
 • Zabezpieczenie należytego wykonania kontraktu
 • Utrata licencji
 • Instytucje finansowe
   
Odpowiedzialność/ Ubezpieczenie od wypadku:
 • Odpowiedzialność za produkt
 • Odpowiedzialności cywilna (OC)
 • Wady oprogramowania (software)
 • Odpowiedzialność za szkodę budowlaną
 • Odpowiedzialność zawodowa
   
Flota:
 • Porty i terminale
 • Żurawie
 • Sztauerzy
 • Ładunek
 • Statki i okręty
 • Roszczenia dotyczące maszynerii
 • Naprawy statków
 • Duże jachty
 • Śledztwo sądowe, badanie przyczyn pożaru oraz innych klęsk żywiołowych i niepowodzeń
 • Akcja ratunkowa
   

Będąc wyznaczona jako licencjonowany rzeczoznawca ubezpieczeniowy, Concordia dostarcza swoje usługi (Concordia Protocol)  bez żadnej opłaty. Usługi te składają się ze spotkań z personelem ubezpieczonego podmiotu, zostaje również przygotowane roszczenie oraz plan kontynuacji zdolności operacyjnej biznesu. Zasady postępowania Concordii zakładają  także stały, 24-godzinny, kontakt z Ubezpieczonym w razie nagłych wypadków. 

W celu otrzymania dodatkowych informacji prosimy o kontakt:

Kontakt:

spencer.clark@concordiaconsultancy.com

Contact Us

If you would like to know more about Concordia Consultancy Ltd or if you have any queries or comments please contact us.

Get in touch
Concordia Consultancy Ltd © 2009   Website by Avenue Digital