Licencjonowani Rzeczoznawcy Ubezpieczeniowi

Dyrektor Zarządzający  - Spencer Clark MSc, C.Eng C.MarEng B.Eng (Hons) MRINA MIMarEST

Concordia oferuje szereg usług w zakresie rzeczoznawstwa ubezpieczeniowego, będących w zgodzie z etycznymi i profesjonalnymi wytycznymi zawartymi w Royal Charter of the Chartered Institute of Loss Adjusters, UK (Królewska Karta Licencjonowanych Rzeczoznawców Ubezpieczeniowych w Wielkiej Brytanii).

Nasza firma uznaje za niezwykle ważną zasadę bezstronności. Concordia ma wszechstronne doświadczenie w doradztwie w sprawach skomplikowanych roszczeń, szczególnie tych dotyczących spraw międzynarodowych.

Concordia dodaje wartość do produktu Ubezpieczyciela poprzez wykorzystanie ankiet i badań, umiejętność zarządzania projektami oraz zastosowaniem technik, które określone są w:
 

Concordia Protocol i Concordia Advantage
 

Dzięki szerokiemu obszarowi geograficznemu, w którym działamy oraz specjalistycznych kontaktach, które posiadamy, jesteśmy w stanie wykorzystać odpowiednie środki w celu uzyskania obszernych i dokładnych informacji dotyczących poniższych pytań związanych z roszczeniami:

 • Czy uznanie szkody jest zasadne na podstawie polisy?
 • Jeśli tak, jakie odszkodowanie należy się poszkodowanemu?
 • Czy jakakolwiek inna strona jest odpowiedzialna za koszty poniesione przez ubezpieczonego i ubezpieczycieli?

Concordia zakłada, że wypadek prowadzący do szkody wywołuje spory problem dla Ubezpieczonego. Polityka ‘’nie – konfrontacyjności’’, którą się kierujemy jest częścią naszej filozofii  jak najszybszej pomocy stronom w dojściu do porozumienia.

Concordia ma duże doświadczenie we współpracy z handlowymi, przemysłowymi i profesjonalnymi oraz indywidualnymi posiadaczami polis a także sporą praktykę w sprawach związanych z roszczeniami wynikającymi ze skutków katastrof lotniczych. Firma udziela wsparcia dla Ubezpieczonych oferując usługi w pełni zorganizowanej i wyposażonej grupy pomocowej.

Nasza firma rozpatruje międzynarodowe roszczenia w następujących dziedzinach:

Szkoda w Mieniu:
 • Pożary i eksplozje
 • Terroryzm
 • Huragan
 • Kradzieże i włamania
 • Gotówka i Biżuteria
 • Budownictwo
 • Instytucje Finansowe
   
Energetyka:
 • Lądowa 
 • Morska, obejmująca podwodne technologie, jednostki pływające do wydobycia, składowania i przeładunku oraz inne instalacje pływające
 • Procesy petrochemiczne
 • Technologie energii odnawialnej, w tym energia wiatru i energia pływów morskich
 • Podnośniki, rurociągi
 • CAR/BAR/EAR
 • Programy operacyjne
 • Operatorzy, wspólnicy, przedsiębiorstwa państwowe, kontrahenci, firmy ubezpieczeniowe typu ‘’captive’’
 • Postępowania w sprawach nieudanych usług spawalniczych i korozji
   
Straty finansowe:
 • Przerwy w podstawowej działalności przedsiębiorstwa / utrata zysków
 • Audyt śledczy
 • Utrata dochodów
 • Dodatkowe wydatki
 • Gwarancja lojalności
 • Polisa ubezpieczenia wszystkich ryzyk
 • Zabezpieczenie należytego wykonania kontraktu
 • Utrata licencji
 • Instytucje finansowe
   
Odpowiedzialność/ Ubezpieczenie od wypadku:
 • Odpowiedzialność za produkt
 • Odpowiedzialności cywilna (OC)
 • Wady oprogramowania (software)
 • Odpowiedzialność za szkodę budowlaną
 • Odpowiedzialność zawodowa
   
Flota:
 • Porty i terminale
 • Żurawie
 • Sztauerzy
 • Ładunek
 • Statki i okręty
 • Roszczenia dotyczące maszynerii
 • Naprawy statków
 • Duże jachty
 • Śledztwo sądowe, badanie przyczyn pożaru oraz innych klęsk żywiołowych i niepowodzeń
 • Akcja ratunkowa
   

Będąc wyznaczona jako licencjonowany rzeczoznawca ubezpieczeniowy, Concordia dostarcza swoje usługi (Concordia Protocol)  bez żadnej opłaty. Usługi te składają się ze spotkań z personelem ubezpieczonego podmiotu, zostaje również przygotowane roszczenie oraz plan kontynuacji zdolności operacyjnej biznesu. Zasady postępowania Concordii zakładają  także stały, 24-godzinny, kontakt z Ubezpieczonym w razie nagłych wypadków. 

W celu otrzymania dodatkowych informacji prosimy o kontakt:

Kontakt:

spencer.clark@concordiaconsultancy.com

Concordia Consultancy Ltd © 2009   Website by Avenue Digital