Concordian riskinhallinta

Toimitusjohtaja - Spencer Clark MSc, C.Eng C.MarEng B.Eng (Hons) MRINA MIMarEST


Lähestymistapamme riskikonsultoinnissa perustuu Concordian ajatukseen yksimielisyydestä osapuolten välillä. Kannustamme vakuutuksenottajan ja vakuutusmeklarin kiinteään yhteistyöhön, jotta voitaisiin mitä suurimmassa määrin välttyä vakuuttamattomien kohteiden vahingoilta.

Usein on tarpeellista hyödyntää alan johtavia asiantuntijoita tietyissä riskianalyysien osa-alueissa, ja johtaa tekniikka- tai prosessispesialisteja, jotka ovat osana riskinkartoitusryhmää. Kun meidät valitaan myös vahingonselvittelijöiksi, työskentelemme kehittääksemme Concordia Protokollaa, joka vahingon sattuessa
 minimoi työmäärän ja säilyttää kommunikoinnin jatkuvuuden vakuutuksenottajan kanssa.
Koska jokainen vakuutuksenottaja on erilainen, pyrimme ymmärtämään vakuutuksenottajan yritysmallia ja -strategiaa. Tämä mahdollistaa paremman käsityksen saamisen prosessien ja organisaatioiden suunnasta etenkin yritykseen kohdistuvan keskeytysvahingon sattuessa.


Lähestymistapamme pyrkii:


-    Vähentämään epävarmuutta
-    Tunnistamaan riskitekijät
-    Ottamaan huomioon suositukset
-    Auttamaan valmius- ja suojelusuunnitelmissa

Perinpohjainen vakuutusehtojen analyysi ennen riskitutkinnan aloittamista mahdollistaa monien sellaisten riskitekijöiden ja erimielisyyksien tunnistamisen jotka saattavat tulla esiin vahinko- ja korvaustilanteissa.

Kansainvälinen kokemuksemme ja maailmanlaajuinen verkostomme mahdollistavat, että meillä on vakuutettujen kohteiden maantieteellisen ulottuvuuden lisäksi myös mahdollisuus alustavasti tutkia vakuutuksenottajan markkinasektoreita, suurimpia asiakkaita ja alihankkijoita eri maissa. 
Riskikonsultointikokemuksemme kattaa sekä riskikartoituksen prosessit että asiantuntijataidot tietyillä alueilla, etenkin kaupallisilla, teollisilla, ruoka- ja maatalousaloilla, sekä tietysti turvallisuuteen että tuhopolttoihin liittyvissä asioissa.


Yhteydenotto:


spencer.clark@concordiaconsultancy.com

Contact Us

If you would like to know more about Concordia Consultancy Ltd or if you have any queries or comments please contact us.

Get in touch
Concordia Consultancy Ltd © 2009   Website by Avenue Digital