Concordian oikeudelliset palvelut

Toimitusjohtaja - Paul May LLB (Hons), MBA, FCII, FCILA, AdipC, DipAIS, MCIArb, FIRM, FCMI, MAE, FUEDI-ELAE, AMIMC, FinstD, FIFAA


Tämän hetkinen oikeudellinen ympäristö vaatii osapuolia etsimään riidanratkaisuihin vaihtoehtoisia, oikeudenkäyntiä välttäviä metodeja.
Oikeudenkäyntiä ei kuitenkaan aina voida välttää etenkin otettaessa huomioon aikarajoitteet.


Concordia Legal tarjoaa valikoiman riidanratkaisupalveluita, kuten esimerkiksi:
-    Asiantuntijatodistamista
-    Sovittelua
-    Välimiesmenettelyitä
-    Asiantuntijoiden valitsemista
-    Oikeuden päätösten arviointia
-    Oikeudenkäynnin tukemista

Palvelumme juridisissa asioissa sisältävät:

-    Suoran yhteyden asianajajiin (eri maissa) 
-    Kiinteän yhteyden asianajotoimistoon mahdollistaaksemme juridisen etulyöntiaseman ja oikeudenkäynnin hallinnoinnin

Meillä on huomattava kokemus riita-analyysien valmistelusta ja tukemisesta, strategioiden kehittämisestä lainopillisille asiantuntijoille ja käytännöllisen näkökulman tuomisesta oikeudenkäynnin arviointiin.

Yhteydenotto:


paul.may@concordiaconsultancy.com

Concordia Consultancy Ltd © 2009   Website by Avenue Digital