Concordian oikeudelliset palvelut

Toimitusjohtaja - Paul May LLB (Hons), MBA, FCII, FCILA, AdipC, DipAIS, MCIArb, FIRM, FCMI, MAE, FUEDI-ELAE, AMIMC, FinstD, FIFAA


Tämän hetkinen oikeudellinen ympäristö vaatii osapuolia etsimään riidanratkaisuihin vaihtoehtoisia, oikeudenkäyntiä välttäviä metodeja.
Oikeudenkäyntiä ei kuitenkaan aina voida välttää etenkin otettaessa huomioon aikarajoitteet.


Concordia Legal tarjoaa valikoiman riidanratkaisupalveluita, kuten esimerkiksi:
-    Asiantuntijatodistamista
-    Sovittelua
-    Välimiesmenettelyitä
-    Asiantuntijoiden valitsemista
-    Oikeuden päätösten arviointia
-    Oikeudenkäynnin tukemista

Palvelumme juridisissa asioissa sisältävät:

-    Suoran yhteyden asianajajiin (eri maissa) 
-    Kiinteän yhteyden asianajotoimistoon mahdollistaaksemme juridisen etulyöntiaseman ja oikeudenkäynnin hallinnoinnin

Meillä on huomattava kokemus riita-analyysien valmistelusta ja tukemisesta, strategioiden kehittämisestä lainopillisille asiantuntijoille ja käytännöllisen näkökulman tuomisesta oikeudenkäynnin arviointiin.

Yhteydenotto:


paul.may@concordiaconsultancy.com

Contact Us

If you would like to know more about Concordia Consultancy Ltd or if you have any queries or comments please contact us.

Get in touch
Concordia Consultancy Ltd © 2009   Website by Avenue Digital