Doradztwo w zakresie Finansowania Ryzyka

Dyrektor Zarządzający - Spencer Clark MSc, C.Eng C.MarEng B.Eng (Hons) MRINA MIMarEST

Nasze podejście do doradztwa w zakresie ryzyka zbudowane jest na zasadzie zgody pomiędzy stronami. Zachęcamy do jak najszerszej współpracy pomiędzy posiadaczem polisy i brokerem ubezpieczeniowym w celu zminimalizowania strat wynikających z zagrożeń, na wypadek których dana osoba jest ubezpieczona. 

Uznajemy potrzebę korzystania z rad sprawdzonych specjalistów w zakresie poszczególnych elementów analizy ryzyka, a także wymóg włączenia  ekspertów w dziedzinie zagadnień technicznych oraz sprawności procesów w całość ekipy oceniającej ryzyko. Powoływani jako rzeczoznawca, pracujemy zgodnie z zasadami Concordia Protocol, co minimalizuje powielanie się wspólnych wysiłków i ma na celu natychmiastowy kontakt z posiadaczem polisy w przypadku doznania przez niego szkody.

Każdy posiadacz polisy jest inny, dlatego też Concordia stara się zrozumieć model biznesowy i strategie każdej z firm z osobna. Umożliwia to lepsze zrozumienie procesów i kierunku, w którym rozwija się dana organizacja, co jest szczególnie istotne jeśli chodzi o działanie mające na celu zapobiegać  stratom i nieciągłościom w działalności przedsiębiorstwa.

Nasze podejście ma na celu:

  • Zmniejszenie niepewności
  • Identyfikację zagrożeń
  • Przedstawienie zaleceń
  • Pomoc w przypadku sytuacji kryzysowych
     

Dogłębna analiza sformułowań użytych w polisie przed wystąpieniem jakiegokolwiek zagrożenia, pozwala na określenie obszarów, które mogą wywołać niepewność bądź spór w przypadku wystąpienia roszczenia.

Nasze międzynarodowe doświadczenie i globalna sieć kontaktów oznacza nie tylko natychmiastowy dostęp do regionów, w których ubezpieczony ma wykupioną polisę, ale także możliwość przeprowadzenia wstępnych badań co do lokalnych rynków, głównych klientów i dostawców ubezpieczonego.

Nasze doradztwo w zakresie ryzyka obejmuje zarówno przeprowadzanie wstępnych badań, a także specjalistyczną pomoc, szczególnie  w zakresie handlu, przemysłu, żywności, rolnictwa, bezpieczeństwa i podpaleń.

Kontakt:

spencer.clark@concordiaconsultancy.com

Contact Us

If you would like to know more about Concordia Consultancy Ltd or if you have any queries or comments please contact us.

Get in touch
Concordia Consultancy Ltd © 2009   Website by Avenue Digital