Compliance

Dyrektor Zarządzający - Paul May LLB (Hons), MBA, FCII, FCILA, AdipC, DipAIS, MCIArb, FIRM, FCMI, MAE, FUEDI-ELAE, AMIMC, FinstD, FIFAA

Concordia posiada znaczne doświadczenie w usługach typu compliance – ustanawianiu, przeglądzie compliance oraz analizie działań firmy w zakresie:

 • Przygotowywania roszczeń
 • Oceny oddziałów
 • Oceny Urzędu Regulacji Rynków Finansowych 
 • Oceny planów działania Towarzystwa Lloyds’a
 • Przygotowywania wstępnych umów i przekazywanie pełnomocnictw
 • Kontraktów na linii cedent/reasekurant
 • Pracy nad indywidualnymi roszczeniami
 • Oceny pracy  zespołu rzeczoznawców ubezpieczeniowych 
 • Oceny procedur i wystawianiu rekomendacji
 • Porad w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi
 • Oceny pracy rzeczoznawców ds. ryzyka
   

Concordia rozwinęła unikatowe podejście do ujednolicenia procesów tak, aby każda z ich części składowych była stale monitorowana. Uznajemy za niezbędne określenie zawczasu znaczenia i wskaźników potrzebnych do przeprowadzenia reform, dlatego też współpracujemy ze stronami zarówno przed osiągnięciem porozumienia jak i w czasie pracy nad wprowadzeniem jego ustaleń w życie.

Kontakt:

paul.may@concordiaconsultancy.com

Contact Us

If you would like to know more about Concordia Consultancy Ltd or if you have any queries or comments please contact us.

Get in touch
See all news

Latest News

June 2018
Paul May’s London Marathon run raises over £9,400 for the St Giles Trust charity


>> Click for details

April 2018
London Marathon Paul May for St Giles Trust 2018

Paul May will be running in the London Marathon on Sunday 22nd April to raise funds for the St Giles Trust charity which helps disadvantaged people and has initiatives to reduce re-offending, and youth knife crime.
>> Click for details

August 2015
Concordia are recruiting

Full list of our available positions.
>> Click for details

Concordia Consultancy Ltd © 2009   Website by Avenue Digital