Compliance

Dyrektor Zarządzający - Paul May LLB (Hons), MBA, FCII, FCILA, AdipC, DipAIS, MCIArb, FIRM, FCMI, MAE, FUEDI-ELAE, AMIMC, FinstD, FIFAA

Concordia posiada znaczne doświadczenie w usługach typu compliance – ustanawianiu, przeglądzie compliance oraz analizie działań firmy w zakresie:

 • Przygotowywania roszczeń
 • Oceny oddziałów
 • Oceny Urzędu Regulacji Rynków Finansowych 
 • Oceny planów działania Towarzystwa Lloyds’a
 • Przygotowywania wstępnych umów i przekazywanie pełnomocnictw
 • Kontraktów na linii cedent/reasekurant
 • Pracy nad indywidualnymi roszczeniami
 • Oceny pracy  zespołu rzeczoznawców ubezpieczeniowych 
 • Oceny procedur i wystawianiu rekomendacji
 • Porad w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi
 • Oceny pracy rzeczoznawców ds. ryzyka
   

Concordia rozwinęła unikatowe podejście do ujednolicenia procesów tak, aby każda z ich części składowych była stale monitorowana. Uznajemy za niezbędne określenie zawczasu znaczenia i wskaźników potrzebnych do przeprowadzenia reform, dlatego też współpracujemy ze stronami zarówno przed osiągnięciem porozumienia jak i w czasie pracy nad wprowadzeniem jego ustaleń w życie.

Kontakt:

paul.may@concordiaconsultancy.com

Concordia Consultancy Ltd © 2009   Website by Avenue Digital